Välkomna till synen.se

Allting som har med synen att göra. Vi har både vanlig information om synen och även ett forum där du kan vara med och diskutera det mesta om synen och hur det går att förbättra synen.



De flesta djur som lever ovan jord har förmågan att se. Vissa ser bra i mörker, andra kan se i vatten och vi människor ser bra i dagsljus så länge ljuset håller sig inom rätt våglängder. Ögon kan vara uppbyggda på olika sätt och interagerar med olika organ i djurets inre. För att människor skall kunna se måste hjärnan, ögat och nervbanor samverka. Synen tillhör ett av människans fem sinnen och är ett sätt för oss att tolka situationer, märka när vi är i fara och veta vart vi är på väg.

Människor kan bara tolka ljus med en våglängd mellan 380-750 nm, allt utanför det ser vi inte. När ljus når ögat bryts den av hornhinnan och linsen för att sedan träffa näthinnan längst bak i ögat. Olika typer av celler i ögat registrerar ljusstyrka och färger och skickar sedan denna information till hjärnan med hjälp av synnerven för att tolkas. Om vi samtidigt rör vid det vi tittar på har hjärnan lättare att tolka vad som sker. Ögat kan själv reglera hur mycket ljus som släpps in genom att utvidga eller dra ihop pupillen med hjälp av en ringmuskel.

Glasögon
Människan är en av de få djur som klarar sig även om vi mister synen eller om den blir kraftigt försämrad. Det vanligaste, ofta medfödda, synfelet vi människor har är brytningsfel. Närsynthet, översynthet eller astigmatism är utbrett bland befolkningen eller så får man det när man blir äldre, när musklerna i ögat inte är tillräckligt snabba längre. När man är närsynt bryts ljuset för skarpt vilket gör att ljusstrålarna hinner divergera innan de når näthinnan. Resultatet av detta är att man ser bra på nära håll men inte på långt samt att man kan ha svårt med avståndsbedömning. Översynthet uppkommer av motsatt anledning. Ljusstrålarna bryts för dåligt och de divergerar för sent, bakom näthinnan. En person som är översynt ser dåligt på nära håll. Astigmatism orsakas ofta av en missbildning på hornhinnan vilket gör det väldigt svårt att få skärpa och att fokusera. Utöver de medfödda synfelen finns det en del mer eller mindre vanliga ögonsjukdomar som starr, färgblindhet och blindhet.

Vi kan idag korrigera de flesta synfel och även i vissa fall ge synen tillbaka till en synskadad person. Den vanligaste formen av korrigering är med hjälp av glasögon eller kontaktlinser men idag kan man även permanent korrigera många synfel med hjälp av laserkirurgi via antingen FS-lasik, Lasek mf. Forumet är på väg och kommer förhoppningvis nu på måndag, men tills dess så har vi åtminstone lanserat sidan.
Nyhet - 20100510 Vårt forum är uppe så ni kan nu gå in och diskutera och svara eller fråga frågor i forumet.


Kommentarer