Översynthet


Översynthet är den vanligaste formen av synfel i världen. Nära 4 av 5 personer världen över har någon form av översynthet vid tidig ålder men de flesta behöver inte bära glasögon för att klara sig i vardagen och i vissa fall försvinner synfelet när ögat vuxit klart. En person som är översynt ser bra på långt håll men inte på nära håll. Personer som inte är medvetna om sitt synfel kompenserar ofta genom att stirra eller försöka fokusera på föremålet de vill se. Detta är mycket ansträngande för ögat och leder ofta till huvudvärk och trötthet.

Översynthet är ärftligt och den genetiska formen av översynthet beror antingen på att ögat är något ihoptryckt i formen eller att linsen inte bryter de inkommande strålarna tillräckligt kraftigt, eller att det är en kombination av de båda. Oavsett orsak leder de till att fokus, eller de inkommande elektromagnetiska strålarnas brännpunkt, hamnar bakom istället för på näthinnan. Översynthet kan även uppstå eller förvärras på grund av stress, dålig kosthållning samt arbete vid svag belysning.

Översynthet skall inte förväxlas med " ålderssynthet", som är vanligt hos personer över 50 år, då synfelen beror på helt olika orsaker. "Ålderssyntehet" uttrycker sig på samma sätt som översyntheten, med svårigheter att fokusera på nära håll, men orsaken är istället att linsen inte längre är så elastisk som den en gång var samt att muskulaturen i ögat börjar bli sliten och är inte lika kvicka. "Ålderssyntheten" korrigeras med hjälp av progressiva glasögon som är slipade på olika vis i underkant och överkant där underkanten är anpassade för till exempel läsning på nära håll och överkanten är anpassade för att se på långt håll.

Det är mycket viktigt att man korrigerar som översynthet vid tidig ålder. Om man går flera år och försöker kompensera för sitt synfel kan det ge upphov till störningar i ögats tillväxt och i värsta fall skelning. Milda former av översynthet korrigeras inte eller korrigeras bara med terminal- eller läsglasögon. De lite svårare formerna kan man korrigera med glasögon med konvexa glas eller kontaktlinser. Det är även möjligt att ordna till detta med en ögonlaseroperation. Så läs mer om ögonlaseroperationer på antingen vårt forum eller här under våra texter.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer