Astigmatism

Den yttersta delen av ögat kallas hornhinna och det är denna hinna som skyddar linsen som ligger innanför. Hornhinnan tillsammans med linsen bryter de elektromagnetiska strålarna som kommer in i ögat. Strålarna konvergerar (sammanstrålar) inne i ögat och fokus hamnar på näthinnan som i sin tur förmedlar information om ljus och färg via nervbanor till hjärnan som omvandlar detta till en bild för oss.

En person som är astigmatiker har en onormal krökning på hornhinnan, den är alltså inte jämt avrundad i alla riktningar utan är mer utdragen i formen. Detta resulterar i att det horisontella och det vågräta ljuset bryt på olika punkter på linsen och fokus träffar inte näthinnan på samma plats. En astigmatiker ser dåligt både på nära håll och på långt håll och har ofta också antingen närsynthet eller översynthet.

Astigmatism är ärftligt och orsakas ofta av en missbildning eller en rubbning i ögats utveckling. Barn till astigmatiska föräldrar bör genomgå en grundlig synundersökning vid tidig ålder, så att barnet kan få hjälp tidigt. Astigmatism kan även uppkomma efter operationer, skador eller redan på fosterstadiet om fostret har en onormal huvudställning.

De flesta astigmatiker märker inte sitt synfel då det inte handlar om ett problem rörande distansen till föremålet du ser på utan fokus det horisontella och vågräta planet. Milda former av astigmatism behöver man sällan korrigera men svårare former bör korrigeras då astigmatism kan förvärras med åldern.

Förr kunde astigmatiker endast få hjälp genom att använda cylindriska glasögon men idag finns det flera företag som producerar så kallade toriska linser. Då synfelet beror på en ojämn brytning över hornhinnan är det viktigt att linsen sitter på rätt plats i ögat hela tiden och inte snurrar och glider omkring. För att detta inte skall ske finns inbyggda tyngder i toriska linser vilka anpassar sig efter tyngdkraften. Ligger man ner på sidan med ett par toriska linser kan man märka att man ser suddigt efter ett tag och det beror just på att tyngderna har gjort att linsen ändrat sin position. De toriska linserna kan även kompensera för närsynthet och översynthet. Astigmatism går att korrigera med laserkirurgi, så kallad Lasik, om brytningsfelet inte är allt för allvarligt eller finns i kombination med andra ögonproblem eller allvarligare brytningsfel.

Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer

Mer information om Astigmatism
hur ser cylinderglas ut?.
Inlagt i databasen 03/31/11 12:31:34