Blindhet

Definitionen på blindhet är total avsaknad av syn. Idag är över 37 miljoner människor helt blinda världen. Den vanligaste orsaken till blindhet är grå starr eller grön starr men även diabetes, klamydia och vitaminbrist kan ligga till grund för förlusten av seendet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) går så mycket av 75 % av all blindhet att förhindra hos vuxna människor. Många gånger är en hälsosam livsstil och en balanserad kost det som krävs för att man skall få behålla sin syn. Vissa former av blindhet går att reparera, exempelvis starr som kan åtgärdas kirurgiskt.

Idag är blindhet klassat som ett funktionshinder i Sverige, vilket ger de blinda rätt till olika former av hjälpmedel. Det har inte alltid varit så: först på sent 1800-tal började man aktivt arbeta för att underlätta livet för de blinda genom att utveckla punktskrift, träna ledarhundar och ta fram olika former av vita käppar.

Ledarhundar, eller blindhundar, är tränade till att leda sin förare runt hinder och förbi faror som trafikerade gator t.ex. Enbart ett synfunktionshinder ger personen inte rätt till en ledarhund, utan det krävs ett lämpligt boende och en passande livsstil som kan vara bra för hunden. Det kräver dessutom en hel del av föraren då hunden behöver mycket träning och mycket tid för att fortsätta vara en lämplig ledarhund. Det är lätt att känna igen en ledarhund då den bär en vit sele och för dem som passerar en ledarhund skall inte gå fram och klappa hunden då den arbetar.

Den vita käppen används som ett känselspröt för den blinde och göra att personen inte går in i saker eller snubblar. Den vita käppen introducerades inte i Sverige förrän på 1930-talet.

För att blinda skulle kunna tillgodogöra sig litteratur och annan information utvecklades punktskrift och ljudböcker. Idag finns nästa all litteratur även i punktskrift form, till och med bibeln.

Andra former av blindhet kan vara nattblindhet och färgblindhet. Den som är nattblind har svårigheter att se i svagt ljus och den färgblinde har svårt att se skillnad på färger, ofta mellan grönt och blått.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer