Brytningsfel

Brytningsfel är ett samlingsnamn är närsynthet, översynthet och astigmatism. Det man menar med just brytningsfel är att det inkommande ljuset bryts i hornhinnan och linsen på ett felaktigt sätt. Ögat matas ständigt med elektromagnetisk strålning ("ljus") som bryts först av hornhinnan och sedan av linsen, vilket göra att de konvergerar (sammanstrålar). Den punkt där alla strålar möts kallas för brännpunkt och i ett öga utan brytningsfel finns denna punkt precis på näthinnan.

När man är närsynt infaller brännpunkten innan näthinnan, alltså någonstans mitt i ögat, på grund av att ögat är något utdraget vilket gör att näthinnan kommer för långt från linsen. Det motsatta gäller för en person som är översynt då ögat istället är mer ihoptryckt och näthinnan kommer för nära linsen vilket resulterar i att brännpunkten hamnar efter näthinnan. Båda synfelen leder till att det är svårt att fokusera, antingen på nära håll eller på långt håll.

En astigmatiker har i de flesta fall en missbildad, i vissa fall ojämn, hornhinna som gör det ytterst svårt att fokusera oberoende av avstånd. En astigmatiker uppfattar ofta en punkt som sfärisk vilket är ett resultat av att det horisontella och det vertikala planet bryts på olika platser på närhinnan. Astigmatiker är ofta också antingen närsynta eller översynta.

Många upplever att de börjar se sämre på äldre dagar trots att de har haft perfekt syn hela livet. Detta kallas för "ålderssynhet" vilket är ett resultat av att musklerna i ögat inte är lika snabba som tidigare samt att linsen börjar stelna vilket gör att den inte kan dras ut och dras ihop på samma vis som förut. Resultatet blir att man har fortsatt god syn på långt håll men man har svårt att eller är oförmögen att fokusera.

Olika typer av linser och glas används för att korrigera ett brytningsfel. Konkava glas används vid korrigering av närsynthet och konvexa vid korrigering av översynthet. Astigmatism korrigeras med hjälp av toriska, eller sfäriska, linser. Det vanligaste sättet för att korrigera för ålderssynhet är med hjälp av progressiva glasögon.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer