Färgblindhet


För att vi skall kunna uppfatta ljusstyrka och olika färger har vi celler i ögat som kallas stavar respektive tappar. Stavarna kan registrera ljusstyrka och är mest aktiva när det är mörkt medan tapparna registrerar olika färger genom att känna av våglängden på strålarna som når ögat. En person som ser alla färger har tre typer av tappar medan en person som är färgblind endast har en, två eller inga tappar alls.

Färgblindhet är något som ärvs från föräldrar till barn. Vanligast finns defekten hos män då genen är recessiv i X-kromosomen. Då män endast har en X-kromosom finns det inte någon dominant gen som kan slå ut färgblindheten, vilket kvinnorna med sina två X-kromosomer har. För att en kvinna skall bli färgblind måste alltså båda föräldrarna bära på genen. Uppskattningsvis är det endast 1 % av den kvinnliga befolkningen som är färgblinda och 8 % av männen.

Termen färgblind är missvisande då endast en liten del av de som klassas som färgblinda faktiskt är totalt färgblinda och inte har förmågan att se skillnad på några färger alls. Vanligast är att den färgblinda inte kan se skillnad på färgerna rött och grönt eller har svårt att urskilja färger som ligger nära dessa, som blått och gult. Många färgblinda är inte ens medvetna om deras situation.

De som är helt färgblinda kan ha antingen tapp- eller stavmonokromatism, där de drabbade antingen har total avsaknad av tappar eller endast har en typ av tappar i ögat. I båda fallen är man oförmögen att urskilja färger.

Den första studien om färgblindhet presenterades redan under 1700-talet av kemisten John Dalton som också givit namn åt åkomman. Idag har studier visat att det finns flera typer av färgblindhet, som också beror på olika saker.

Det går inte att bota färgblindhet men det är sällan ett hinder för personen i fråga. Förr fick personen inte ta körkort, men detta gäller inte längre då den färgblinde fortfarande kan urskilja vilken av de tre lamporna vid ett stoppljus som lyser. Det finns dock flera yrken som inte är lämpliga för en färgblind, som exempelvis pilot och lokförare.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer

Mer information om Färgblindhet
Jag är själv färgblind och att det sällan är ett hinder är helt fel. Har många problem i arbete och vardag som jag vill vara utan. Och jag kan inte heller bli Polis, Brandman, pilot eller nått annat attraktivt yrke. Annars har jag väldigt skarp syn. Har det inte kommit nått mer sedan forskningsrapporten 2009 om att bota färgblindhet?.
Inlagt i databasen 11/23/11 10:31:56