Grå Starr

För att en människa skall kunna se något krävs någon form av ljuskälla. Ju starkare ljuskällan är ju lättare är det att se. De infallande strålarna av ljus, eller rättare sagt strålning, passerar först hornhinnan och sedan ögats lins. Dessa två vävnader är ansvariga för att bryta strålningen så den fokuseras på näthinnan som sitter längst in i ögat och som i sin tur förmedlar information om vad vi tittar på via nervbanor till hjärnan. För att så mycket strålning som möjligt ska nå näthinnan gäller det att hornhinnan och linsen är klara och släpper igenom strålarna.

En person som lider av grå starr har en grumlig lins som inte tillåter strålarna att passera på ett effektivt sätt och därför krävs en starkare ljuskälla för man skall kunna uppfatta vad man tittar på. Grumligheten beror på att cellerna i linsen successivt dör och blir då grå i färgen. Detta är en långsam process som kan ta tid innan man inser att man lider av sjukdomen.

Oftast är det äldre människor som drabbas av grå starr och då kan synnedgången ofta förväxlas med "ålderssynhet" som också ger sig till uttryck på äldre dagar. Inte förrän ögat ser grumligt ut är det uppenbart att det är grå starr som är orsaken. Även nyfödda barn kan få grå starr och behandlas sjukdomen inte tidigt kan barnet få bestående men, som kraftigt ned satt syn och blindhet. Grå starr kan även vara en följd av långvarig sjukdom, diabetes, rökning och vitaminbrist. En sund livsstil kan minska risken för en rad olika ögonsjukdomar och är ett billigt sätt att slippa onödigt lidande.

Grå starr är en sjukdom med ett mycket långsamt utvecklingsförlopp, som också ofta kan gå utan behandling då synen inte hinner försämras till den grad att operation är nödvändig. Är det så att en patient störs av sjukdomen kan man med ett kirurgiskt ingrepp åtgärda problemet. Med hjälp av moderna teknik kan man gå in i ögat och ta bort den döende linsen och byta ut den mot en ny syntetisk lins vilket gör att man kan få synen tillbaka. Dessa ingrepp är en sista utväg då operationen är relativt omfattande och medför risker för patienten.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer