Grön Starr


Grön starr, eller glaukom, har ett mycket missvisande namn då sjukdomen inte har något med starr att göra och har inget gemensamt med grå starr, som också är en vanlig ögonsjukdom. Grön starr är en sjukdom, eller mer korrekt ett samlingsnamn för flera ögonsjukdomar, som successivt bryter ner synnerven. Synnerven är den nerv som med hjälp av näthinnan förmedlar all information från ögat till hjärnan så att den kan tolkas. Ett typiskt symptom för förtvining av synnerven är minskning av vidvinkelseendet. En person som lider av grön starr får till slut en form av tunnelseende och blir i värsta fall blind. Då de flesta som får grön starr är över 50 år och sjukdomen har ett mycket långsamt utvecklingsförlopp och därför leder sällan till blindhet.

Det finns två olika typer av grön starr: trångvinkelglaukom och öppenvinkelglaukom, där den förstnämnda är relativt sällsynt. Öppenvinkelglaukom har ett långsamt förlopp med få symptom till en början. Trångvinkelglaukom däremot kan komma akut och föra med sig en hel del smärta och kraftigt nedsatt syn vilka är resultatet av en kraftig stegring av trycket i ögat. Man behandlar trångvinkelglaukom genom att sänka trycket i ögat med hjälp av laserkirurgi och sedan ögondroppar.

Grön starr går inte att bota och läkare vet än idag inte vad som förorsakar sjukdomen. Intensiv forskning bedrivs världen över för att hitta svaret på denna gåta. Bara för ett par år sedan trodde man att grön starr berodde på ett förhöjt tryck i ögongloben men idag vet vi att man kan ha grön starr utan förhöjt tryck och man kan har förhöjt tryck utan att ha grön starr. De som drabbas kan dock få behandling så sjukdomen bromsas genom att ta sänka trycket i ögat genom en laseroperation eller endast administrera ögondroppar.

Precis som med många andra vanliga ögonsjukdomar kan man gardera sig delvis mot grön starr genom att äta en balanserad kost och motionera. Anar du att du är drabbad bör du uppsöka en ögonläkare. Ju tidigare man kan starta en behandling, ju mer begränsar du skadorna på ögat.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer