Lasek


Många besväras av att bära glasögon och tycker att det är obehagligt att använda kontaktlinser. För dem kan det vara väl värt att genomgå en ögonlaseroperation. De två vanligaste metoderna i Sverige är Lasek (Laser epithelial keratomileusis) och Lasik (Laser-assisted in situ keratomileusis). Många läkare hävdar att Lasek metoden är mer skonsam mot ögat än Lasik då den inte går in så långt i ögonvävnaden och opererar. Meningarna går dock isär så i slut änden är det patienten själv som får avgöra vilken metod man tror på mest. Både Lasek och Lasik används för att korrigera brytningsfel som närsynthet, översynthet och astigmatism. Har man allvarliga brytningsfel eller en kombination av de nämnda brytningsfelen är det inte säkert att de går att korrigera med hjälp av laser med ett tillfredställande resultat.

Lasek kirurgi går till så att man med en svag alkohollösning löser upp det yttersta skiktet på hornhinnan. När detta är gjort blir det exponerade skiktet behandlat av lasern för att jämna ut ytan, vilken har orsakat synfelet. Efter laserbehandlingen får man en typ av kontaktlins som ska fungera som plåster de närmaste 4-5 dagarna. Linsen skyddar den opererade ytan på hornhinnan och har en, till viss del, smärthämmande effekt. När linsen är borttagen kan man uppleva att man har mycket dålig syn, till och med värre än före operationen. Detta är helt normalt. En patient som genomgått en Lasek operation kan inte förvänta sig ett perfekt resultat förrän efter 1-3 månader men efter den perioden har de aldra flesta helt perfekt syn för kanske första gången i livet.

Det är aldrig helt riskfritt att genomgå en ögonlaseroperation. Bieffekter som kronisk smärta och torra ögon, dåligt nattseende, dålig förmåga att fokusera och ljus kan uppfattas som om de har en aura runt sig eller strålar som strålar ut ifrån ljuskällan är inte helt ovanliga. Tänk på att tekniken inte är mer än 20 år gammal vilket är mycket ungt inom kirurgi och medicin. Väg noga fördelarna mot riskerna och konsultera gärna flera läkare för att få en övergripande blick över vad du ger dig in på.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer