Lasik


Lasik (Laser-assisted in situ keratomileusis) är en form av ögonlaseroperation som oftast används för att korrigera för brytningsfel. Graden på brytningsfelet mäts i dioptrier (D) och Lasik är endast ett alternativ för dem som är närsynta upp till -6 D, översynthet upp till +3 D och astigmatism upp till -2,5 D. Har man en kombination av närsynthet eller översynthet och astigmatism är det ibland svårt att få ett perfekt resultat med hjälp av Lasik.

Metoden har förfinats och blivit säkrare och bättre under senare år. Idag kan du gå från att ha ett synfel till perfekt seende i stort sett på 10 minuter. Lasik-kirurgi fungerar så att man efter att ögat blivit bedövat gör ett fint snitt i den yttersta delen av hornhinnan med hjälp av en laser. Detta skikt viks undan samtidigt som man försiktigt tar bort det undre skiktet som ger upphov till synfelet. När detta är gjort läggs det yttersta skiktet, som först tagits bort, tillbaka igen. Detta skikt fungerar som plåster under tiden som hornhinnan läker. Om operationen gått väl, bör man kunna gå till jobbet dagen efter. Rekommendationen är dock att klienten stannar hemma någon dag för att inte utsätta ögat för onödiga risker. Patienten ansvarar för att genomgå en ögondroppskur på en vecka där hemma efter operationen.

Vågfrontsanalys är en metod som fötts ur kunskapen från alla metoder av ögonlaseroperationer. Den nya metoden gör att brytningsfel i ögat mäts på flera punkter och på så sätt kan mindre defekter på hornhinnan också behandlas. Det man gör är att ändrar ögats brytningspunkt, alltså hornhinnans form, och hjälper på så sätt ögat att fokusera. Själva operationen går till i princip som Lasik-krirurgi men är lite mer exakt. Vågfrontsanalysen är anpassad för personer med den grövre formen av närsynthet, översynthet och astigmatism. Metoden minskar också risken för försämrat mörkerseende mer effektivt än vanlig Lasik-kirurgi.

Personer som är gravida eller ammande, har okontrollerad diabetes, ögonsjukdomar eller immunförsvarsdefekter bör inte genomgå ögonlaseroperationer då risken för komplikationer är allt för hög.Kommentera

Kommentaren:

Kommentarer

Mer information om Lasik
FS-lasik är en ny operaton om man jämför med vanlig lasik..
Inlagt i databasen 05/07/10 02:16:54